• Ekonomsko osnaživanje žena putem uzgoja i prerade ljekovitog bilja
 • Uz malo kreativnost i pomoć prirode Muslim Aid BiH i Ž.E.O. Kewser su pokrenuli projekt za osnaživanje žena putem uzgoja, prerade biljaka i proizvodnju raznih čajeva.
 • Uvod 

  Teška ekonomska realnost Bosne i Hercegovine nije nikome više nepoznata. Ne može se poreći činjenica da mnogi ne mogu naći posao te da zemljom vladaju korupcija i nepotizam u velikoj mjeri. Međutim, tu postoji još jedan društveni sloj koji je naročito ugrožen, a to su mnoge marginalizirane žene – mnoge od kojih su neke  još od rata ostale samohrane majke, ili pate od invaliditeta, ili su pak bile žrtve nasilja u porodici te su ostale bez ikakvog vida pomoći. Činjenica da su mnoge žene ostale i bez srednješkolskog obrazovanja još dodatno pogoršava ovu situaciju i čini ih nesposobnim za uspolenje. To ne znači da i te žene nisu podobne za druge vidove posla –  poznato je da su žene vrlo često mnogo svestranije i snalažljivije od muškaraca. Muslim Aid BiH je u saradnji sa Ž.E.O. Kewserom uzeo te stvari u obzir i došao do vrlo produktivne ideje. 

  Naime, poznato je kako Bosna i Hercegovina obiluje brojnim blagodatima, a jedna od njih su ljekovite biljke koje često bujaju na planinama ili čak u vlastitom vrtu, a ostanu neiskorištene te krajem ljeta ili jeseni presuše zajedno sa svim svojim ljekovitim svojstvima. Tu se krije i mogući izlaz  brojnim marginaliziranim ženama koje su posebno pogođene teškom ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini.  Tako nešto ide u korist i samim biljkama koje bi se preradile jer su žene vrlo senzibilne te umiju raditi sa puno više osjećaja u rukama i sačuvati i one najosjetljivije vrste biljaka. 

  Vlastiti biznis putem uzgoja i prerade biljaka 

  Projekt pod nazivom „Ekonomsko osnaživanje marginaliziranih žena iz ruralnih dijelova Vogošće putem uzgoja i prerade ljekovitih biljaka“ ima za cilj ekonomski osnažiti 20-25 žena s područja općine Vogošća. Ovaj projekt se zasniva na ideji da ekonomski ugrožene i nezaposlene žene ostvare vlastiti biznis putem uzgoja i prerade ljekovitih biljaka. Za to je potrebno raditi na usvajanju znanja i vještina u radu sa biljkama ali i vođenju biznisa. Stoga je projekt podijeljen u cikluse kako bi korisnice dobile potrebno znanje i praktičnu obuku. 

  U prvom ciklusu ovog projekta je stručna voditeljica Sadika Avdić, inače predsjednica Ž.E.O. „Kewser“ pružila obuku u uzgoju, branju i preradi ljekovitog bilja. U drugom ciklusu ovog projekta korisnice će dobiti potrebnu edukaciju koja je skoncentrisana na proizvodnju ljekovitog čaja. Time će korisnice biti u mogućnosti proizvoditi čajeve koje će moći plasirati po završetku obuke na tržištu. Za to će dobiti u posljednjem ciklusu ovog projekta potrebnu obuku za sticanje poslovnih i drugih vještina koje su im potrebne za razvoj vlastitog biznisa. Pored toga će se uspostaviti i saradnja sa potencijalnim kupcima tako da će im se pružiti sve što im je potrebno za lakši i uspješan početak. Na kraju ovog projekta žene će dobiti priliku da se afirmišu i vode vlastiti biznis te na taj način postati ekonomski stabilnije i samostalnije. 

  Prednosti projekta

  Ovaj projekt ima višestruke koristi. Kao prvo, žene će dobiti sve što im je potrebno za razvoj vlastitog biznisa. Dobiće svo osnovno znanje za uzgoj, branje i preradu biljaka, a nakon toga znanje i vještine u proizvodnji čajeva. Po tome će biti u mogućnosti svoje znanje i vještine samostalno dalje razviti i proširiti obim svojih proizvoda sa čajeva na tinkture, mehleme i slično. U svemu tome karakteristika ovog projekta omogućava uspostavljanje partnerstva i saradnje sa potencijalnim kupcima koji će njihove proizvode plasirati na tržište. Time će žene svojim angažmanom doprinijeti svom ličnom razvoju ali i domaćem tržištu jer će na koristan način iskoristiti prirodne blagodati Bosne i Hercegovine, a koje često ostaju neiskorištene. 

  Održavanjem bilja će i sama priroda imati koristi jer će se sloj društva koji brine o prirodnim blagodatima povećati i na taj način očuvati okoliš. To ujedno doprinosi i čišćenju zraka koji vremenom postaje sve zagađeniji zbog povećanja industrijskih zona i zbog neodgovornog odnosa prema prirodi. Možemo reći slobodno da će ovaj projekt donijeti brojne koristi marginaliziranim ženama, domaćem tržištu, društvu i ekologiji. 

  Kako podržati ovaj projekt? 

  Obzirom na sve navedene koristi ovog projekta treba se podržati i proširiti na što više gradova, a mi trebamo postati svjesni njegovog značaja tako što ćemo sutra prilikom kupovine dati prednost ovakvim proizvodima umjesto onih koje su u kutijama prešle na stotine kilometara da bi stigle na police naših supermarketa. Podržite ovaj projekt time što ćete proširiti informaciju o njemu i pratiti njegov dalji napredak i nove vijesti. 

 •  
 •