Osnaživanje žena   >       >    Osnaživanje žena
  • Osnaživanje žena
  • U bosanskohercegovačkom društvu, uloga žene, majke uvijek je bila bitna. Žena je ta koja je stub kuće, drži porodicu na okupu i uglavnom brine o odgoju djece, te zbog toga je jako važno da žena/majka bude jaka, samouvjerena i zdrava, jer o tome ne rijetko ovisi ne samo njena dobrobit, već i dobrobit društva u cjelini.

    U periodu tokom i nakon rata mnoge porodice su ostale bez muških članova porodice, čime se i uloga hranitelja porodice sve češće prebacivala na majke. Nažalost teška ekonomska situacija dovela je do stanja u kome se žene, zbog nemogućnosti da obezbjede egzistenciju i kvalitetan život svojoj porodici, često osjećaju bespomoćno i zanemareno. 

    Muslim Aid je prepoznao ovaj problem i razvio poseban program namjenjen osnaživanju žena. Cilj ovog programa je pomoći ženama da povrate izgubljeno samopuzdanje, ali i motivirati i educirati ih za obavljanje određenih poslova, kroz koje mogu doprinjeti kućnom budgetu. Muslim Aid također ženama obezbjeđuje i donacije u vidu plastenika, sadnica, stoke ili opreme za pčelarstvo, kako bi olakšao njihov put ka ekonomskoj nezavisnosti. Pored ekonomskog segmenta ovaj program je posvećen i zdravlju, naime okupirane svakodnevnim problemima žene često zapostavljaju svoje zdravlje, ne idu na redovne preglede, pa se dešava da veliki broj  žena oboli i umire od bolesti koje se blagovremenom reakcijom mogu prevenirati i liječiti. Kako bismo pomogli u očuvanju zdravlja žena, u saradnji sa partnerskim organizacijama, organizujemo predavanja i preventivne preglede iz oblasti reproduktivnog, mentalnog i oralnog zdravlja. 
  •  
  •