Marginalizirana djeca   >       >    Marginalizirana djeca
 • Marginalizirana djeca
 • Muslim Aid vjeruje da svako dijete ima pravo na jednake mogućnosti za ispunjavanje svojih potreba, želja i ambicija. Nažalost svjesni smo da u Bosni i Hercegovini živi veliki broj djece koja se zbog invaliditeta, bolesti ili teške socio – ekonomske situacije suočavaju s brojnim teškoćama pri ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, poput prava na školovanje, adekvatno liječenje i inkluziju. U takvoj situaciji njihove želje i snovi su stavljeni u drugi plan i potisnuti bitkom za ravnopravno učešće u društvu.

  Podršku marginaliziranoj djeci pružaju uglavnom njihovi roditelji, nevladina udruženja za pomoć djeci i mali broj specijaliziranih institucija. Osnovni problem nedostatka sistemske podrške ogleda se u činjenici da su roditelji iscrpljeni i često nemaju adekvatno znanje na osnovu kojeg mogu pomoći djeci. Udruženja imaju konstantan problem s održivosti i stručnim kadrom, a institucije nisu dovoljno opremljene i nemaju sredstava za dodatne edukacije i praćenje modernih tokova u području pružanja podrške. 

  Kako bi omogućio jednake mogućnosti marginaliziranoj djeci Muslim Aid je realizovao niz projekata koji imaju za cilj osnaživanje i edukaciju roditelja, jačanje udruženja koja okupljaju djecu, te opremanje školskih i zdravstvenih institucija. Osim toga realizovali smo i aktivnosti koje podržavaju inkluziju i potpunu integraciju djece s invaliditetom: educirali smo osoblje i donirali specijaliziranu literaturu za JU Bibiloteke grada Sarajeva, organizovali smo izlete za djecu, a izgradili smo i igralište prilagođeno djeci s invaliditetom u sklopu parka Bilino polje u Zenici - čime ćemo pomoći inkluziju, ali uticati na podizanje svjesti javnosti o djeci s invaliditetom. Sretni smo što imamo mogućnost da pomognemo marginaliziranoj djeci i njihovim porodicama, i vjerujemo da zajedničkim trudom i projektima koji uključuju sve zainteresirane, od roditelja i udruženja do edukacijskog i zdravstvenog sistema, možemo omogućiti djeci da ostvare svoje pune potencijale i budu ravnopravni članovi lokalne zajednice.
   
   
 •  
 •