• Edukacija za korisnike projekta plasteničke proizvodnje u Jajcu
  • Nakon stečenih znanja iz oblasti plasteničke proizvodnje korisnici su spremni primjeniti ih u praksi.
  • Muslim Aid Sarajevo u saradnji sa općinom Jajce u narednom periodu realizuje projekat plasteničke proizvodnje. Tom prilikom dana 08. i 09.09.2016. godine u općini Jajce održana je edukacija za korisnike ovoga projekta. Edukacija predstavlja prvu stepenicu u realizaciji ovoga projekta a ima za cilj korisnike upoznati sa osnovnim principma uzgoja poljoprivednih kultura i proširiti im znanja i vještine iz oblasti plasteničke proizvodnje. Nakon održane edukacije korisnicima su dodjeljeni certifikati kojima se potvrđuje njihovo učešće na edukaciji.

    Prva faza projekta finalizirana je isporukom i montažom plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom što uključuje kompletan sistem za navodnjavanje „kap po kap“, mulch foliju, sadni/sjemenski materijal za jesenju/zimsku proizvodnju u plastenicima. Dobijeni start-up paket poslužiti će korisnicima da organizuju vlastitu plasteničku proizvodnju i u budućnosti unaprijede kvalitet i svoga života i života društvene zajednice u kojoj borave.

    Projekat je zasnovan na principu sufinansiranja gdje Muslim Aid Sarajevo i općina Jajce sufinansiraju projekat sa 40% a krajnji korisnici u troškovima projekta učestvuju sa 20% od ukupne vrijednosti plastenika.

  •  
  •